org.eclipse.che.git.impl.nativegit.ssh.GitSshScriptProvider to org.eclipse.che.plugin.ssh.key.script.SshScriptProvider